Kiinteistösijoittaminen

Areena3

Pääomien sijoittaminen kiinteistöihin vaatii ammattilaisen näkemyksen sijoituskohteen  sijainnista, monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista. Olipa kysymyksessä maa-alue tai jo valmis kiinteistö kannattaa aina varmistaa, kuinka kohde tai alue on hyödynnettävissä ja muunneltavissa suunnitellulle kohderyhmälle.

Kohteen valinnassa täytyy myös ottaa huomioon, kuinka se asettuu markkinoilla vallitsevaan kysyntään ja kuinka markkinoilla mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat kohteeseen. Lisäksi kiinteistön kunto on otettava huomioon mm. tulevien remonttiarvioiden takia.

Sijainnin merkitystä ei voi koskaan ylikorostaa. Kulkuyhteydet ja lähi-infra ovat asioita, jotka on huomioitava. Isommissa kaupungeissa julkinen liikenne vaikuttaa merkittävästi kohteen sijainnin valintaan.

Oikean kohteen löytäminen ja sen jalostaminen tuottavaksi sijoituskohteeksi vaatii aina puolueetonta tietoa ja asioihin perehtymistä. Kokeneena ammattilaisena minulla on sitä paljon puhuttua hiljaista tietoa. Tiedän mm. kaavakehityksistä ja tulevaisuuden kauppapaikkojen painopisteistä.

Teen sijoituskohteista kiinteistön SWOT-analyysejä, joiden pohjalta järkiperusteisten valintojen tekeminen käy helpommin.

 

PekkaJääskeläinenKiintesistökonsulttiKiinteistökonsultti
Pekka Jääskeläinen
Kauppateknikko, MKT, LKV
Oulu
0400 580 700
pekka@jaaskelainenconsulting.fi